terapie bolestivých stavů či jiných obtíží pohybového aparátu

poúrazové/pooperační stavy, bolesti těla z přetížení či nedostatku pohybu, akutní/chronické bolesti zad, kloubů, šlach a svalů, artrózy, nesprávné držení těla, ploché nohy, migrény…

gynekologická fyzioterapie

potíže s otěhotněním, bolestivá mentruace, stresová inkontinence, bolesti v oblasti pánve a kostrče, příprava na těhotenství, terapie v těhotenství a po porodu, péče o jizvy (poporodní, pooperační...)

Upozornění pro pacienty: Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven. Terapie je poskytována za přímou úhradu.

 

o mně

Jmenuji se Petra Možná a jsem povoláním fyzioterapeutka. V rámci své praxe se věnuji terapii bolestivých stavů či jiných obtíží těla (poúrazové/ pooperační stavy, bolesti těla z přetížení či nedostatku pohybu, akutní/chronické bolesti bolesti zad, kloubů, šlach a svalů, artrózy, nesprávné držení těla, ploché nohy, migrény…).

Specializuji se také na gynekologickou fyzioterapii a  mohu Vám pomoci s některými gynekologickými/urologickými problémy, bolestí kostrče či pánve. Obrátit se na mě mohou také ženy, které chtějí otěhotnět, těhotné ženy a ženy po porodu. Kontaktovat mě můžete i v případě, že jste po operaci (i císařském řezu) a máte zájem o terapii jizvy.

 

Vzdělání a kurzy

 

Vysokoškolské vzdělání 

2009 ukončení bakalářského studia, obor fyzioterapie, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.   

2011 ukončení magisterského studia, obor fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

2012 získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut.

 

Zaměstnání minulá a současná

2011 Fyzioterapie LHI s.r.o., Brno

2012 Rehacentrum Nika s.r.o., Zlín + Fyziotherapy s.r.o., Napajedla 

2012 - 2018 Sponte sua s.r.o., Zlín.

2018 - doposud  Reha Care s.r.o., Zlín

 

Absolvované odborné kurzy a konference

2010Terapeutické využití kinesiotapu, MUDr. et Mgr. Robert Válka, Banská Bystrica

2012 Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém, Mgr. Tomáš Suchomel, Ústí nad Orlicí

2013 Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy), Jarmila Čápová, Jimramov 

2013 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře A, Mgr. Lucie Oplová a Mgr. Eliška Geržová, Banská Bystrica

2014 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře B, Mgr. Kateřina Míková, Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Žilina

2015 Diagnostika a terapie kolenního kloubu část I a část II, Bartosz Rutowicz Ph.D., Brno

2017 Fyzioterapie v gynekologii, porodnictví a její psychologický aspekt, Hana Volejníková,Vyškov 

2017 a 2018 Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové,  Hana Volejníková, Vyškov 

2018 Diagnostika a terapie u idiopatické skoliózy, PhDr. Iveta Pallová. Ph.D., Dobřichovice

2018 Poznej své pánevní dno (Workshop), Mgr. Martina Nakládalová, Zlín

2018 DNS kongres  - Medicína pohybového systému ve sportu , Praha

2018 Právní aspekty poskytování zdravotních služeb  fyzioterapeuty, Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.,LL.M., Praha

2018 Komplexní terapie pánevního dna, PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Praha 

2018 Jógová terapie - základní část, PhDr. Jitka Malá. Ph.D., Milovice

2019 Jemná poporodní péče o matku, Kohutová Anna, Brno 

2019 Forma - funkce - facilitace, Bc. Clara Lewitová, Francova Lhota 

2019 Porodní poranění hráze z pohledu porodní asistence a fyzioterapie, Mgr. et Bc. Kristina Neubertová.  Mgr. Marika Bajerová, MUDr. Lucie Horáčková, Příbor

2019 Měkké techniky pánevního dna, Mgr. Bc. Radka Tomášková, Olomouc

2019 Základy reflexní terapie 1, Mgr. Eva Nebeská, Praha

2019 Fyzioterapie těhotné ženy a diagnostické metody porodní  asistentky pro fyzioterapeuty, Mgr. Marika Bajerová. Mgr.   Sabina Trojková, Mgr. et Bc. Iva Korábová, Olomouc

2019 Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, Bc. Clara LewitováMgr. Marika Bajerová, Mgr. et Bc. Iva Korábová, MUDr. Richard Špaček, Příbor

2019 Konference FyzioDen, Rehabilitace pánevního dna v širších souvislostech, Brno

2020 Viscerovertebrální vztahy a jejich využítí v klinické praxi, PhDr. Petr Bitnar, Praha

2020 Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta, fyziobeskyd, Ostrava

2021 Nové trendy v ošetření jizev z pohledu fyzioterapeuta, PhDr. Michaela      Prokešová, PhD., Vyškov

2021 Fyzioterapie funkce 2: Pohyb a stabilita, Mgr. Marek Král, Praha

2021 Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a těhotenství, Jory Pouwels, MSc, D.O., Praha

2022 Fyzioterapie funkce 3: O vnitřních prostrách, dýchání a hledání pohybu, Mgr. Marek Král, Praha

2022 Komplexní fyzioterapie u žen s endometriózou, Mgr. Lenka Chuchutová, Praha

2022 Fyzioterapie funkce - funkční tape v běžné praxi, Mgr. Marek Král, Praha

2022 Aplikace fyzioterapie funkce v těhotenství a po porodu, Bc. Jitka vanclová, Bc. Richard Vaľa, Dobřichovice

Skrýt

aktuality

od 15.4. 2024 změna ceníku - viz kompletní ceník

Nově zavedeny storno podmínky při pozdním odhlášení terapie - najdete na www stránkách v sekci pro pacienty

Objednání termínu přes rezervační sytém je zrušeno, objednání je aktuálně možné jen telefonicky, přes SMS či email. Děkuji za pochopení.

pro pacienty

Co vzít s sebou?

Dle vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků (č.55/2011sb.) Vás uctivě žádám, abyste s sebou na první návštěvu přinesli lékařskou zprávu týkající se Vašeho aktuálního zdravotního stavu včetně diagnózy či doporučeným postupem terapie. Lékařská zpráva může být od praktického či odborného lékaře.

Jak se objednat

Objednat se můžete telefonicky (+420 777 164 333) nebo e-mailem (petra@petramozna.cz).

Pokud Vám nezvedám telefon, omlouvám se, ale zrovna pracuji. Jak to bude možné, zavolám Vám co nejdříve zpět.

Pro zrychlení komunikace můžete zaslat SMS.

Ceník

Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven. Terapie je poskytována za přímou úhradu.

vstupní vyšetření: 60-90 min dle individuálních potíží a potřeb pacienta 

60 minut terapie             1000 Kč

 

90 minut terapie           1 450 Kč

 

Storno podmínky

INFORMACE PRO PACIENTY O STORNO PODMÍNKÁCH

 

  1.      POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

         

  1. Mgr. Petra Možná, IČO: 07916744, se sídlem Machová 64, PSČ 763 01 (dále jen „Poskytovatel“)je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. Mezi zdravotní služby poskytované Poskytovatelem patří zejména – fyzioterapie (souhrnně dále jen „Služby“).

 

 

II.     SPECIFIKACE STORNO PODMÍNEK

 

  1. Poskytovatel poskytuje pacientům Služby na základě objednávky na konkrétní pro daného pacienta vyhrazený termín a čas. V případě, že se pacient v daném termínu a čase k poskytnutí Služby nedostaví, nemůže Poskytovatel Službu poskytovat v uvedeném čase jinému pacientovi.

 

  1. Pacient tímto bere na vědomí, že pro případ, že nemůže objednanou Službu přijmout, tedy nemůže se poskytování objednané Služby v rezervovaný čas zúčastnit, je povinen se telefonicky či formou SMS nebo prostřednictvím e-mailové zprávy omluvit, a to nejpozději 24 hodin před rezervovaným termínem. V případě včasné a řádné omluvy nehradí Pacient žádný poplatek. Kontakty na Poskytovatele jsou uvedeny na webových stránkách www.petramozna.cz.

 

  1. Pacient tímto bere na vědomí, že v případě, že se poskytování Služby nezúčastní, tj. v rezervovaném termínu a čase se k poskytování Služby nedostaví a řádně a včas se neomluví (způsobem dle předchozího odstavce), pak je povinen Poskytovateli uhradit storno poplatek ve výši 500 Kč za každou započatou zrušenou hodinu. Pacient je tímto poučen, že storno poplatek představuje paušalizovanou náhradu za promeškaný rezervovaný čas a je tak paušalizovanou náhradou Poskytovatele za to, že v rezervovaný termín a čas nemohl své Služby poskytovat jinému Pacientovi.

 

  1. Storno poplatek je splatný ve lhůtě 30 dní od neúčasti Pacienta na rezervované Službě, a to bezhotovostně na bankovní účet 297779712/0300 Poskytovatele nebo v hotovosti při nejbližším poskytování Služby následujícím po neomluveně (či opožděně omluveném) zrušeném poskytování Služby, koná-li se toto nejbližší poskytování Služby ve lhůtě do 30 dní od neúčasti Pacienta na rezervované Službě.

 

 

Kompletní ceník

pro lékaře

Vážení lékaři,

i když nejsem smluvním partnerem žádné zdravotní pojišťovny, tak podle vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků (č.55/2011sb.) nemůžu pracovat s pacientem bez řádně stanovené diagnózy. Kromě stanovené diagnózy Vás prosím, aby zpráva obsahovala nejlépe i doporučený postup terapie a cíl, kterého má být dosaženo a také případná rizika ze strany pacienta. Lékařská zpráva může být od praktického či odborného lékaře.

Za případnou spolupráci předem velmi děkuji!

^

pracovní doba

Pracovní doba je pružná,
dle objednávek pacientů.

 

 

 

                                                                                                                                                                       https://www.facebook.com/petramozna.fyzioterapie.zlin/

kontakt

Štefánikova 2463, 76001 Zlín

+420 777 164 333
petra@petramozna.cz
www.petramozna.cz

IČO: 07916744

Kontaktní formulář


© Petra Možná - 2024